Otwórz konto z polecenia

Dziękujemy za udział w programie poleceń PKO Banku Polskiego. 
VII edycja została zakończona. O starcie kolejnej edycji poinformujemy w serwisie www.pkobp.pl